Satser på sertifisering

Skrevet av Marthe Vika den

Jone Hetland har som den første av Easyfiks sine teknikere blitt sertifisert mobilreparatør gjennom iFixit. Nå skal alle teknikere gjennomføre den samme testen, som er utviklet spesielt for bransjen.

Jone har fra før av fagbrev i dataelektronikk, og forteller at sertifiseringen er et nyttig tillegg til fagutdanningen.

– Mens fagbrevet dekker et ganske bredt felt, går sertifiseringen mer konkret på reparasjon av smarttelefoner. I tillegg dekket den en del andre områder, som etikk og delebestillinger, forklarer Jone. Testen er satt sammen av en teoretisk og en praktisk del. Etter at Jone gjennomførte sertifiseringen har også Thomas Garvik, som er branch manager i Easyfiks, bestått testen.

Alle teknikerne skal sertifiseres

Daglig leder i Easyfiks, Marthe Vika, er svært fornøyd med at de første teknikerne har gjennomført sertifiseringen.

– Flere av våre ansatte har fagbrev, og vi ønsker at alle teknikere i tillegg skal gå gjennom denne sertifiseringen. Det koster litt, men vi synes det absolutt er verdt pengene. iFixit representerer kompetanse og kvalitet, og vi synes det er verdifullt å få denne dokumentasjonen på at våre ansatte lever opp til en standard, sier hun. Hun trekker frem at Thomas Garvik har ansvaret for opplæring av nye ansatte, og at det derfor er positivt at han har gjennomført sertifiseringen, og i tillegg tar fagutdanning som dataelektroniker.

Utviklet av iFixit

iFixit er en kjent ressurs for de fleste som reparerer mobiler. Det amerikanske nettstedet gir råd og tips om reparasjon, og skriver på sin nettside at de har lagt ned mye arbeid for å få på plass den første sertifiseringsordningen for bransjen.

iFixit forteller at de har brukt spesialister for å utvikle sertifiseringen. De har også intervjuet en rekke teknikere og eiere av bedrifter i bransjen for å utvikle en standard. Sertifiseringen gjelder for to år når den er gjennomført og godkjent.


Del detteNyere poster →


0 kommentarer

Skriv en kommentar

Vennligst bemerk at innlegget må godkjennes før det blir publisert